Üyelik Kapat

Sevgin ESEMENLİ

1960 yılında Ankara’da doğmuştur. 1977 yılında Ankara’da ‘Özel Yenişehir Koleji’ni bitirmiştir. 1977-1979 yıllarında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okumuştur. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden lisans; 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden yüksek lisans ve 1997 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Bölümü’nden doktora derecelerini almıştır.

1990-1998 yılları arasında, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak, Neriman Samurçay’ın asistanlığında çalışmış ve lisans dersleri vermiştir.

1998 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalışmaya başlamış, 2010 yılında Bilkent’ten emekli olmuştur.

1984 yılında Oya Reyal ’le başladığı bireysel terapiye 1994 yılına dek devam etmiştir.

1984 yılında Dr. A. Özbek ve Dr. G. Leutz’un, Überlingen Moreno Enstitüsü denetiminde başlattığı ilk Psikodrama Eğitim Grubu (Dr. AOPI ) içerisinde yer almış; 1992 yılına kadar dokuz yıl süreyle, Moreno Enstitüsü’nden Dr. W. Gerstenberg, Dr. E. Franzke, Dr. J. Gneist, eğitmen Dr. G. Ziegler ve Zürich’ten H. Barz ve E. Barz’ların gruplarına katılmıştır.

1998-2004 yıllarında Ceylan Daş yönetiminde, Geştalt Terapi Derneği’nin Geştalt Terapi- Kuramsal ve Uygulamalı Eğitimi’ni almıştır.

2000 yılından itibaren, İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD ) ve PsiKe İstanbul’un (Pİ ) düzenlediği sempozyum, seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca, Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nin (AÇPPD) Ocak 2009’da aylık buluşmalar şeklinde başlattığı etkinlikleri takip etmektedir.

Ekim 2006’da başladığı, Ülkü Gürışık -MD (IPA üyesi) yönetiminde yapılan, Psikanalitik Gruba Aralık 2009’a dek devam etmiştir.

Neriman Samurçay ile birlikte, “T.A.T. Testinin Psikanalitik Yorumu” başlıklı kitap çalışmasını tamamlamıştır (Halen basılı değil).

———————————————–

[1] Reyal         Eklektik psikoterapist
[2] Dr. AOPI      Ankara’da Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği, ‘İstanbul Psikodrama ve Grup Psikoterapileri 
Derneği’ ve ‘İzmir Psikiyatri Derneği’ ile birlikte Psikodrama Eğitim Birliğini oluşturmuşlardır. Bu birliğin adı, XII. (1995) Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu (25-27 Mayıs 1995) Genel Kurulunda Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü olarak belirlenmiştir.
[3] İPD           İstanbul Psikanaliz Derneği. Şubat 2007’de Uluslararası Psikanaliz Birliği tarafından 
“Türk Psikanaliz Çalışma Grubu”    olarak tanınmıştır.
[4] PPPD          Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği, Şubat 2009 tarihinden itibarenPsiKe İstanbul’ (Pİ) –İstanbul  Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği adını almıştır.
[5] IPA             International Psyhoanalysis Association

 

VERDİĞİ DERSLER

1990-1998 A.Ü. D.T.C.F.

DERSİN ADI

• Çağdaş Psikoloji Akımları
• Kişilik Psikolojisi
• Klinik Psikoloji
• Psikopatoloji I (Anormal Davranışlar Psikolojisi)
• Psikopatoloji II
• Uyum Psikolojisi

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

• Kitap Çalışması “T.A.T. Testinin Psikanalitik Yorumu”, Neriman Samurçay yönetiminde ortak çalışma

• Workshop “Herkes Kendini Etkileyen Kararlara Katılmak İster” 2008-2009,
Bilkent Üniversitesi

“Duygusal İlişkiler” 1998-2008, Bilkent Üniversitesi

“Duygusal İlişkilerde Ayrılık” 2002-2008, Bilkent Üniversitesi

• Grup Çalışması “Meslek Yaşamına Hazırlık Grubu” (Yeşim Türköz’le ortak çalışma)
13,15,20,22,27 Kasım 2006, Bilkent Üniversitesi

• Seminer “Konsantrasyon ve Çalışma Becerileri ” (GE100 dersi- Oryantasyon Programı) Eylül – Kasım 2004, Bilkent Üniversitesi

• Röportaj “Gençlik, Popüler Kültür ve Şiddet” Ocak 2007 Bilkent Koza Edebiyat
ve Fikir Dergisi, 1, 82-87

• Değerlendirme “Liseden Üniversiteye Geçişte Rehberlik Hizmetleri – Workshop
Değerlendirmesi” 14 Aralık 2002, Bilkent Üniversitesi

• Alan Çalışması “Depremzedelerle Alan Çalışması” Ayşe Yalın yönetiminde 8- 12 Eylül,
1999 Piyalepaşa kampı-Gölçük

Bildiri “Sosyal Etkileşimde Anksiyete Ölçeği, Sosyal Fobi Ölçeği ve Korku Çizelgesinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Ulusal Psikoloji Kongresi 16-18 Eylül 1998, Ankara Üniversitesi

• Araştırma Projesi Québec Trois-Riviéres Üniversitesi Psikopatoloji Profesörü Şerban Ionescu Başkanlığında yürütülen “6-11 Yaş Çocuklarının Zihinsel Potansiyeliteleri” konulu ‘POTINT’ araştırma pojesinde – Kanada, Fransa, İsviçre, Türkiye, Kamerun- Türkiye örnekleminin uygulanması, 1 Kasım 1983 -28 Şubat 1984, Ankara
KATILINAN TERAPİ GRUPLARI ve EĞİTİMLER

Psikanalitik Grup; Ü. Gürışık yönetiminde, 27 Ekim 2006 – Ocak 2010 (Haftada 1 gün, ~2 saat), Ankara

• Geştalt Terapi Kuramsal ve Uygulamalı Eğitimi, 12 Workshop (252 saat) – 1 Yaşantı Grubu (14 saat) – 20 Eğitim Gecesi (49,5 saat), Ceylan Daş – GTD , 1998-2004, Ankara

• “Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Terapilerdeki Son Gelişmeler”, E. Thomas Dowd , KDTD ve CM , (6 saat), 27 Mart 1996, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

• “Yetişkin Psikopatolojisi”, Perin Yolaç, TPD , (22 saat),1995

• “Gözlem ve Görüşme Teknikleri”, Ceylan Tuğrul & Yeşim Taş, TPD, (24 saat), 1995

• “Terapötik İlişki”, Füsun Akkoyun, PDR Derneği, 12 saat, 11-12 Eylül 1992, Hacettepe

• Vizit Stajı – Leyla Zileli, 1992-1994, H.Ü. Psikiyatri Kliniği

• Bireysel Psikoterapi, Oya Reyal PhD. (eklektik psikoterapist) 1984-1994, Ankara

• Psikodrama Eğitim ve Yaşantı Grubu- Dr. Abdülkadir Özbek ve Moreno Enstitüsü’nden Dr. G. Leutz, Dr. W. Gerstenberg, Dr. E. Franzke, Dr. J. Gneist; eğitmen Dr. G. Ziegler ve Zürich’ten H. Barz ve E. Barz’ların psikodrama grupları, Überlingen Moreno Enstitüsü denetiminde Dr. AOPI , 1984-1992, Bergama ve Ankara
KATILINAN MESLEKİ ETKİNLİKLER

• Film Etkinliği – “Marry ve Max”, Beyazperde Gözüyle Asperger Bozukluğu, Şebnem Soysal, 3 Şubat 2014, MEDET , Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Ankara

• Seminer – Bir Düşünce Akımı, Terapi Pratiği ve Örgütlenme Tarzı Olarak Türkiye’de
Psikanaliz, Orhan Öztürk, İskender Savaşır, Zeynep Atbaşoğlu, 2 Şubat 2014, TPD, Ankara

• Sempozyum– “Kardeşler ve Psikanaliz”, Psikanalitik Bakışlar 7, Pİ , 14 Aralık 2013, Boğaziçi Üniversitesi

• Seminer– “Analitik Süreç Üzerine Psikanalistin Etkisi”, Bernard Penot, AÇPPD, 22 Kasım 2013, TPD, Ankara

• Seminer– Kohut’un “İkizlik” Kavramına Güncel Yaklaşımlar, Amanda Kottler, APPD, 9 Haziran 2013, TPD, Ankara

• Seminer– “Utanç Kalkanı”, Donald Campbell, AÇPPD, 2 Haziran 2013, TPD, Ankara

• Sempozyum– Gençlik Üzerine Tartışmalar-XIV/Dışlanan Ergenler”, İPD, 17-18 Mayıs 2013, İstanbul Fransız Kültür Merkezi

• Sempozyum– X. Çocuk Psikanalizi Günleri / İlkel Zihinsel ve Otistik Durumlar, 29-30
Mart 2013, Galatasaray- İstanbul

• Seminer– Öznelliklerarası Yaklaşımda Travma ve Onarımı, Jane R. Lewıs, AÇPPD, 24 Mart 2013, TPD, Ankara

• Seminer– “Heinz Kohut ve Kendilik Psikolojisi : Temel kavramlar” Z. Atbaşoğlu, APPD 24 Şubat 2013, Compos Mentis, Ankara

• Film Etkinliği – “Büyük Balık”, Bahar Gökler, Ankara Psikodrama Derneği ve Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Film Buluşmaları – 2, 22 Şubat 2013, Ankara

• Sempozyum– “Günümüzde Psikanalitik Uygulamalar”, XIV. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İPD , 9-10 Kasım 2012, İstanbul Fransız Kültür Merkezi

• Film Etkinliği – “Harold ve Maude”, Kendilik ve Kendiliknesnesi- Serpil Vargel, APPD , 28 Haziran 2012, TPD , Ankara

• Sempozyum– “Gençlik Üzerine Tartışmalar/Ergenlik ve Narsisizm”, XI. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İPD, 28-29 Mayıs 2010, İstanbul Fransız Kültür Merkezi

• Seminer– “Psikanalitik Açıdan Cezalandırıcı-Biçimlendirici Şiddetin Etkileri” Özge Yenier Duman, AÇPPD , 5 Mayıs 2010, TPD, Ankara

• Konferans – “Winnicott’un Yalnız Olabilme ve Bir Başkasını Düşünebilme Kapasitesi”, Ülkü Gürışık, AÇPPD, 7 Nisan 2010, TPD, Ankara

• Seminer– “Winnicott : Pratiği ve Düşüncesi”, Bella Habip, Pİ , 4 Nisan 2010, Pİ Merkezi, İstanbul

• Film Etkinliği – “Karakter”, C. Kaptanoğlu, AÇPPD, 3 Mart 2010, TPD Ankara

• Film Etkinliği – “Truman Show”, Yavuz Erten, AÇPPD, 20 Şubat 2010, TPD, Ankara

• Konferans – “Psikanalitik Açıdan Sınır Kavramı ve Sorunları”, Gamze Özcürümez, AÇPPD, 10 Şubat 2010, TPD, Ankara

• Film Etkinliği – “Yaban Çilekleri”, Ü. Gürışık MD (IPA üyesi), AÇPPD, 6 Ocak 2010, TPD, Ankara

• Film Etkinliği – “Başkalarının Hayatı”, Ü. Gürışık MD (IPA üyesi), AÇPPD, 11 Haziran 2009, TPD, Ankara

• Olgu Sunumu – “Mükemmeli Ararken…”, G. Özçürümez ve Ü. Gürışık, AÇPPD, 14 Mayıs 2009, TPD, Ankara

• Film Etkinliği – “Gözleri Ardına Kadar Kapalı”, C. Kaptanoğlu, AÇPPD, 9 Nisan 2009, TPD, Ankara

• Film Etkinliği – “Arzunun Kanatları”- Psikanalitik Film Okuma, Neriman Samurçay, Ahmet Gürata, Faruk Gençöz, YM 10, 28 Mart 2009, ODTÜ

• Konferans – “Velázquez’i Unutmak : Las Meninas”, Serpil Aygün Cengiz, AÇPPD, 25 Mart 2009, TPD, Ankara

• Olgu Sunumu – “Kimlik Sorunları ve Hazırlayıcı Etmenler”, Aslı Çepik Kuruoğlu ve Ü. Gürışık; AÇPPD, 5 Mart 2009, TPD, Ankara

• Konferans – “Bilinçdışına Giden Kral Yolu”, Ü. Gürışık, AÇPPD, 5 Şubat 2009, Hacettepe

• Panel – “Cinsel İstismar ve Taciz: Ruhsal, Toplumsal ve Hukuksal Boyutları”, Ü. Gürışık ve diğ., AÇPPD, 14 Ocak 2009, TPD, Ankara

• Etkinlik– “Annelik Üzerine”, İPD-COWAP 10. Yıl Etkinliği, 24-26 Ekim 2008, Bilgi Üniversitesi

• Sempozyum– “Üniversitede Acil Durumlar,Travma ve Krize Müdahale” III. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Bilgi Üniversitesi

• Olgu Sunumu– “Peter”, Ü. Gürışık; 13 Kasım 2007, Carpe Diem , Ankara

• Sempozyum– “Kayıp Nesne”, Psikanalitik Bakışlar 3, PPPD , 6-7 Ekim 2007, Boğaziçi Üniversitesi

• Kongre– VI.Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, 12-15 Eylül 2007, Boğaziçi Üniversitesi

• Sempozyum– “Gençlik Üzerine Tartışmalar/Ergen Aile”, VIII. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İPD, 15-16 Haziran 2007, İstanbul Fransız Kültür Merkezi

• Sempozyum– “Kurum Hedefleri İle Öğrenci İhtiyaçlarının Bütünleştirilmesi”, II. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 7-8 Haziran 2007, Sabancı Üniversitesi

• Kongre– 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-5 Kasım 2006, İstanbul Hilton

• Sempozyum– “Psikanalitik Çerçeve”, Psikanalitik Bakışlar 2, Pİ, 14-15 Ekim 2006, Boğaziçi Üniversitesi

• Seminer – “Geştalt –Bir Yaşam Felsefesi”, Sevda Sakarya 20 Eylül 2006, Bilkent Üniversitesi

• Sempozyum– “Kadınlık”, VII. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İPD, 11-12 Kasım 2005, İstanbul Fransız Kültür Merkezi

• Sempozyum– “Gençlik Üzerine Tartışmalar/Gençlik Aşkları”, VI. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İPD, 3-4 Haziran 2005, İstanbul Fransız Kültür Merkezi

• Eğitim- “Psikanaliz ve Geştalt/Geştalt Eğitim Geceleri”, C. Daş, 25 Mart 2004, Ankara

• Seminer– “Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere: Heinz Kohut ve Sonrası” Y. Erten, APPG , 9 Nisan 2000, İPM İstanbul; 27-29 Mart/27-28 Haziran 2003; 12-13 Mart/15-16 Ekim 2004, 7-8 Nisan 2006 (80 saat), Başkent Üniversitesi

• Kongre– XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 11-13 Eylül 2002, ODTÜ

• Toplantı– “Üniversitelerde Acil Durum ve Psikolojik Destek Çalışmaları” VI. Toplantı YÖRET , 18 Haziran 2001, Bilkent Universitesi

• Seminer- “Trajik Kadınlar I, II”, İ. Savaşır, 4 Aralık 1998, 8 Ocak 1999, Compos Mentis, Ankara

• Kongre– III. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi- 28-31 Mayıs 1989,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bergama-Eskülap
DERNEK ve KULÜP ÜYELİKLERİ

• 2000- 2010 Yönetim Kurulu Yedek Üye Geştalt Terapi Derneği (GTD), Ankara
• 1983- Şimdi Türk Psikologlar Derneği (TPD), Ankara
• 1983- Şimdi 19 Mayıs Ankara Tenis Klübü (ATK)