Üyelik Kapat

üniversitede rehberlik dersi ödevi

Sınıf öğretmeni olduğunuz sınıftan bir öğrencinin dersinize katılmadığını, soru sorduğunuzda isteksiz bir şekilde cevaplandırdığını ve hatta çoğu zaman sorunuza yanlış cevap verdiğini gördünüz. Teneffüsteyse tek başına bahçede dolaştığını, genel olarak akranlarıyla çok fazla vakit geçirmediğini gözlemlediniz. Öğrenciye dair yaptığınız gözlemler sonucunda öğrencinin rehberlik yardımına ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Böyle bir öğrenciye doğrudan ve dolaylı olarak uygulanacak rehberlik yardımları neler olabilir? Uygulanacak rehberlik yardımlarının hangi amaçla uygulanacağını açıklayınız.

Bu Soru Hakkındaki Görüşler