Üyelik Kapat

Test Hizmetleri

Zeka Testleri 

Wechsler Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Zeka Testi (WPPSI)

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

Gelisim Testleri 

DENVER – II Gelişim Tarama Testi

PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Nörogelisimsel Testler

Peabody Resim-Kelime Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Koppitz İnsan Çizimi Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

Sağ – Sol Lateralleşme Testi

Sözel Bellek Süreçleri Nöropsikoloji Testi

Projektif Testler

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

TAT (Tematik Algı Testi)

Rorschach Testi (Beizmann- Exner)

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Aile Çiz Testi

Terapötik Kart Testi

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Envanterler

16 PF KİM Kişilik ve Meslek Envanteri

Sınav Kaygısı Envanteri

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri