Üyelik Kapat

Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar

Gelişim alanında yapılan araştırmalar insan gelişiminin belli kurallara göre oluştuğunu göstermektedir. Çocuğun gelişimi, fizyolojik ve psikolojik açıdan sistematik bir süreci içermektedir. Bu süreç hamilelikten ergenliğe kadar devam eder, birbiri ile ilişkili ve paralel bir seyir izler.

Çocuk biyolojik gelişimini sürdürürken, zihinsel ve ruhsal yapı da buna paralel olarak gelişimini sürdürür. Ruhsal gelişim evrelerini birbirinden net çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çocuğun yaşadığı ortam, anne-babanın tutumu, sağlıklı olup olmaması ve temel gereksinim olan sevgi, şefkat, güven duygularının gelişmiş ya da gelişmemiş olması elbette ki psikolojik açıdan değişkenlikler gösterebilir.

Genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan ve tanısı konan bozukluklar şunlardır;

Mental Retardasyon: Hafif, Orta, Ağır, İleri Derecede Ağır

●Öğrenme Bozukluğu: Okuma [ve yazma] Bozukluğu, Matematik Bozukluk ”yaş, okul, zeka düzeyine göre önemli ölçüde düşük olması”, Yazılı Anlatım  Bzk., BTA”başka türlü adlandırılamayan” Öğrenme Bozukluğu

●Motor Beceriler Bozukluğu: Gelişimsel Koordinasyon Bozukluk

●İletişim Bozukluğu: Sözel Anlatım Bozukluğu, Fonolojik Bozukluk., Kekeleme, Karışık Dil Algılama- Sözel Anlatım Bozukluğu, BTA ‘başka türlü adlandırılamayan’ İletişim Bozukluğu

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otistik Bozukluk,Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, BTA Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranım Bozukluğu: DEHB ‘dikkatsizliğin önde geldiği tip, Hiperaktivitenin önde geldiği tip, Bileşik tip Yıkıcı Davranım Bozukluğu’:

1-Davranım Bozukluğu ‘çocuklukta 10 yaş öncesi-ergenlikte 10 yaş sonrası başlayan tip’

2-Karşıt Gelme Bzk.

Bebek ya da Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları: Pika Bozukluğu ”yenilebilir olmayan maddelerin yenmesi”, Ruminasyon Bozukluğu ”geviş getirme” Bebek ya da Küçük Çocuklarda Beslenme Bozukluğu.

Tik Bozukluğu: Ani yineleyici motor davranımlar ya da sesler çıkarma

Dışa Atım Bozukluğu: Enkoprezis ”uygun olmayan yerlere sürekli dışkı bırakma”, Enürezis ”uygun olmayan yerlere sürekli idrar yapma”

Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları: Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu, Seçici Mutizm ‘evde konuşuyor, dışarıda konuşmada güçlük’, Bebeklik ya da Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Bozukluğu, Stereotipik ‘Basmakalıp’ Davranış Bozukluğu, Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin BTA Bozukluğu.